Követelmények

Utolsó módosítás: 2017. augusztus 28.

A szóbeli és írásbeli vizsga követelményei

Írásbeli

I. Olvasott szöveg értése (egy idegen nyelvű szöveggel kapcsolatos magyar nyelvű kérdések megválaszolása magyarul)

II. Nyelvi feleletválasztós teszt megoldása (több megoldás közül annak a szónak/szószerkezetnek a kiválasztása, ami az adott mondatban/szövegben a legmegfelelőbb)

III. Levélírás idegen nyelven, megadott magyar nyelvű szempontok alapján

Szóbeli

I. Irányított beszélgetés

Lehetséges témák mindkét szinten:

1. Család

2. Lakóhely

3. Tanulás, munka

4. Utazás

5. Közlekedés

6. Étkezés

7. Bevásárlás

8. Szabadidő, szórakozás

9. Egészség, betegség

10. Sport

II. Önálló témakifejtés képi stimulus (fotomontázs) alapján

B1-es szinten (alapfokon): egy vagy több kép leírása

B2-es szinten (középfokon): rövid képleírás és a kép témájával kapcsolatos asszociációk kifejtése

III. B1-es szinten (alapfokon): Szituációs szerepjáték

B2-es szinten (középfokon): Érvelés egy megadott témával kapcsolatban (pl.: érveljen a tömegközlekedési eszközök / személyautó használata mellett / ellen, előnyök és hátrányok megfogalmazása)


< Vissza