Szakmai Idegen Nyelv

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 27.

Tájékoztató

Az Eszterházy Károly Egyetemen az idegen nyelvek oktatásának nagy hagyományai vannak. Az általános idegen nyelv oktatásán túl a főiskolán már 1993-ban elkezdődött a szakmai nyelv tanítása.

A gazdasági szakmai nyelv tudásának fokozódó igénye tette lehetővé, hogy a főiskola Gazdaságtudományi Intézetén belül 1999-ben megalakuljon a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport, mely 1999-2013 között a Gazdaságtudományi Intézeten belül önálló egységként működött. 2013. szeptember 1-től az Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet (IKI) keretein belül végezzük oktató munkánkat. A Szakmai Idegen Nyelvi Csoport elsődleges feladata a főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatóinak számára Gazdálkodás és menedzsment BA, Emberi erőforrások BA, Turizmus-vendéglátás BA, szakon, valamint a felsőoktatási szakképzésben üzleti, idegenforgalmi gazdasági szakmai idegen nyelv oktatása, valamint felkészítés az államilag elismert gazdasági szakmai nyelvvizsgára, amely a BA szakok esetében képesítési követelmény.

Jelenleg a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport oktatói angol és német üzleti, valamint angol, német, orosz idegenforgalmi szakmai nyelvet tanítanak a hallgatóságnak.

A magas szintű gazdasági szakmai nyelv oktatása mellett az intézmény fontos feladatának tekintette, hogy a hallgatók számára a gazdasági szakmai nyelv tanulása mellett az államilag elismert gazdasági nyelvvizsgáztatás lehetőségét is megteremtse. Ezen célok megvalósításának eredménye, hogy az Eszterházy Károly Egyetem Szakmai Idegen Nyelvi Csoportja 2000 júniusától a Budapesti Gazdasági Egyetem Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Akkreditált Gazdasági Nyelvvizsgahelye. Az akkreditáció értelmében a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport államilag elismert gazdasági nyelvvizsgák szervezésére, lebonyolítására jogosult. Egerben, intézetünkben üzleti és idegenforgalmi gazdasági nyelvvizsgát tehetnek a vizsgázók alap-, közép- és felsőfokon évente három alkalommal (január, május, augusztus)

A szakmai nyelvtudás a diploma megszerzése után jobb elhelyezkedési lehetőséget, magasabb jövedelmet biztosít, és a továbbiakban segít a szakmai előrejutásban is.

Dr. Tóth Éva

ny. főiskolai docens

óraadó

BGE vizsgahelyvezető

szakmai önéletrajz

publikációk
e-mail: toth.eva@uni-eszterhazy.hu

Tóth Györgyi

nyelvtanár

szakmai önéletrajz

publikációk
e-mail: toth.gyorgyi@uni-eszterhazy.hu
tel: 36 520-400/3080
iroda: B-114

Dr. Halmosné Vári Judit

nyelvtanár

szaknyelvi felelős

szakmai önéletrajz

publikációk

e-mail:vari.judit@uni-eszterhazy.hu
tel: 36 520-400/3080
iroda: B-114

Dr. Vas István

főiskolai docens

szakmai önéletrajz

publikációk

e-mail: vas.istvan@uni-eszterhazy.hu

 


< Vissza