Szakmai

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 18.

Téjékoztató

 Az Idegen Nyelvi Kompetecia Iroda Általános Nyelvi Csoportjának elsődleges feladata az alap-, osztatlan illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók általános idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, nyelvvizsgára felkészítése, az ehhez szükséges kurzusok szervezése és lebonyolítása. Ezek mellett indítunk magyar, mint idegen nyelv kurzusokat is az intézményünkben tartózkodó külföldi hallgatók számára, továbbá részt vállalunk különböző szaknyelvi képzésekben. Tanáraink (egyéb vizsgarendszerek mellett) az intézményünkben is letehető ORIGO illetve ECL nyelvvizsgák tapasztalt vizsgáztatói.

Fontos kiemelni egyéb tevékenységeink közül a 2014. tavaszán az IKI által elindított új szolgáltatást, az intézmény oktatói és kutatói számára biztosított idegen nyelvi mentorprogramot, melynek célja a főiskolánkon zajló nemzetköziesítési folyamatok elősegítése.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS NYELVI KURZUSOKRÓL
(ALAP- ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓKNAK)
A hallgatók számára az intézmény 4 féléven át biztosít heti 4 órában térítésmentesen nyelvi kurzusokat angol, német, francia és orosz nyelvből 6 egymásra épülő szinten, elsősorban azzal a céllal, hogy a képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga letevéséhez nyújtson segítséget. Azon nem nyelvszakos hallgatók számára, akik nem rendelkeznek még az előírt nyelvvizsgával, a nyelvi képzésben való részvétel kritérium követelmény, vagyis teljesítése nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.
A nyelvvizsgával már rendelkezők valamint az idegen nyelvszakos hallgatók számára az oktatói kapacitás függvényében hirdetünk meg kurzusokat.
Az intézménybe belépő és az előírt nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatókat előzetes írásbeli szintfelmérés alapján soroljuk be a megfelelő szintű csoportokba. A Neptunban a tantárgyfelvétel központilag történik, vagyis a hallgatókat az Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet jelentkezteti fel a kurzusokra az idegen nyelvi kurzusok számára fenntartott nyelvi sávok időpontjaiban.
A kurzusok 0 kreditesek, a hallgatóknak aláírást kell szerezniük. Az aláírás megszerzésének feltételei nyelvenként és szintenként egységesek; az órákon a hallgatóknak a TVSZ-ben meghatározottak szerint kell részt venniük, továbbá legalább 60%-os átlagos teljesítményt kell nyújtaniuk ahhoz, hogy a következő szintű kurzust felvehessék.
Ha a hallgató nem teljesített egy adott szintet, akkor megismételheti a kurzust, vagy önálló készülést követően szintfelmérőt írhat, ami alapján továbbléphet egy magasabb szintre.

Petrásovits Ágnes

nyelvtanár

szakmai önéletrajz

publikációk

e-mail: petrasovits.agnes@uni-eszterhazy.hu

tel: 36 520-400/3181

iroda: B-113

Brucknerné Komáromi Tünde

nyelvtanár

szakmai önéletrajz

publikációk

e-mail: brucknerne.tunde@uni-eszterhazy.hu
Tel: 36 520-400/3181
Iroda: B-113

Fejér Ágnes

nyelvtanár

e-mail: fejer.agnes@uni-eszterhazy.hu

Tel: 36 520-400/3181

Iroda: B-113

 

 Nagy Krisztina

nyelvtanár

szakmai önéletrajz

publikációk

e-mail: nagy.krisztina@uni-eszterhazy.hu
tel: 36 520-400/3080
iroda: B-114

 Prokai Rózsa

nyelvtanár

szakmai önéletrajz

publikációk
e-mail: proroz@gmail.com
tel: 36 520-400/3181
iroda: B-113

Tóth Judit

mesteroktató

szakmai önéletrajz

publikációk
e-mail: tjudit@chello.hu
tel: 36 520-400/3080
iroda: B-114

Erdélyi Tibor

nyelvtanár

szakmai önéletrajz

publikációk

e-mail: erdelyi.tibor@uni-eszterhazy.hu

tel: 36-520-400/3181

iroda: B-113

 


< Vissza