Prezentációs tréning

Utolsó módosítás: 2019. február 05.

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 „Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázat keretében 2019. januárjában 30 órás prezentációs angol képzést tartottak az IKI nyelvtanárai, Brucknerné Komáromi Tünde és Petrásovits Ágnes.

A tréning során az angol nyelvű előadói gyakorlattal még nem rendelkező vagy csak kevéssé gyakorlott kollégák megismerhették és gyakorolhatták a prezentációk, konferenciák, előadások nyelvezetét, annak érdekében, hogy magabiztosabban, rendezettebben és árnyaltabban közvetíthessék gondolataikat, amikor idegen nyelven adnak elő.
A sikeres prezentáció idegen nyelvi kellékeinek (bevezetés, érdeklődés felkeltése, tájékoztatás a prezentáció menetéről,a téma és a célkitűzések megjelölése, strukturálást segítő kifejezések, kiemelés, grafikonok, táblázatok, vizuális elemek értelmezése, összegzés, konklúzió, kérdések kezelése stb.) megismerése során elvégzett gyakorlati tevékenységek elősegítették a beszédkészség valamint a hallás utáni szövegértés fejlesztését, a prezentáció különböző szakaszainak gördülékeny megvalósításához szükséges angol nyelvi elemek megismerését és gyakorlását.
A szóbeli kommunikációs készségek terén elért előrelépésüket a résztvevők a tréning végén megtartandó rövid, 20 perces egyéni prezentációikkal bizonyíthatták.


< Vissza